Είστε εδώ

Ασπιώτης Ευάγγελος Ν., «Ο δρόμος της ζωής», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 58 (Δεκέμβριος 1959), σ. 403