Είστε εδώ

Στεργιόπουλος Κώστας, «Άνεμε, σε αναπνέω», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 56-57 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1959), σ. 372