Είστε εδώ

Κότσιρας Γιωργής, «Αυτογνωσία», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 56-57 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1959), σ. 348-350