Είστε εδώ

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Δημιουργία», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 56-57 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1959), σ. 337