Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Σαράντου Παυλέα, Καθαρός καρπός, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 55 (Σεπτέμβριος 1959), σ. 332