Είστε εδώ

Αθανασούλης Κρίτων, «Περιθώριο. Σημειώσεις από το προσωπικό μου ημερολόγιο. Η ιστορία και ο άνθρωπος», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 55 (Σεπτέμβριος 1959), σ. 325-326