Είστε εδώ

Παυλόπουλος Γιώργης, «Αν είμουν», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 55 (Σεπτέμβριος 1959), σ. 322-323