Είστε εδώ

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Παραίνεση», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 55 (Σεπτέμβριος 1959), σ. 307