Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Αλευροκυλινδρόμυλοι Αλλατίνη», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 52 (Ιούνιος 1959), σ. 234