Είστε εδώ

Σινόπουλος Τάκης, «Η ποίηση της ποίησης», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 52 (Ιούνιος 1959), σ. 207-210