Είστε εδώ

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Το προσωπείο», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 52 (Ιούνιος 1959), σ. 193