Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Περιθώριο. Εντυπώσεις και σκέψεις», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 50 (Απρίλιος 1959), σ. 135-136