Είστε εδώ

Φραγκόπουλος Θεόφιλος Δ., «Το κεφάλι της Μέδουσας», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 50 (Απρίλιος 1959), σ. 128-133