Είστε εδώ

Κότσιρας Γιωργής, «Η σύγχρονη ποίηση και η πνευματική αγωνία της εποχής», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 50 (Απρίλιος 1959), σ. 98-108