Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Αλληλογραφία», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 48-49 (Φεβρουάριος-Μάρτιος 1959), σ. 93