Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Θέατρο 58», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 48-49 (Φεβρουάριος-Μάρτιος 1959), σ. 92-93