Είστε εδώ

Neruda Pablo, «Ωδή στον Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 48-49 (Φεβρουάριος-Μάρτιος 1959), σ. 58-61