Είστε εδώ

«ΦΙΞ», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 47 (Ιανουάριος 1959), σ. (έσω οπισθόφυλλο)