Είστε εδώ

«Αλυσίδα Μακεδονική βιομηχανία ελαστικού», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 47 (Ιανουάριος 1959), σ. 46