Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Θεόδ. Τασοπούλου, Εκθέσεις», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 47 (Ιανουάριος 1959), σ. 39