Είστε εδώ

Νικόλας, «Ξυλογραφία», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 44 (Οκτώβριος 1958), σ. 310