Είστε εδώ

«ΦΙΞ», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 44 (Σεπτέμβριος 1958), σ. (οπισθόφυλλο)