Είστε εδώ

«Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 44 (Οκτώβριος 1958), σ. 351