Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Κύπρου Χρυσάνθη, 1. Συμφωνία στον αέρα της ενάτης του Μπετόβεν. 2. Στα δύσκολα χρόνια. 3. Μικρές ζωές», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 43 (Σεπτέμβριος 1958), σ. 296-297