Είστε εδώ

Κότσιρας Γιωργής, «Συζήτηση πάνω στη σύγχρονη πεζογραφία», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 43 (Σεπτέμβριος 1958), σ. 271-278