Είστε εδώ

Πράτσικας Γιώργος, «Περιθώριο. Η ψυχή του μυθιστορήματος», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 40 (Ιούνιος 1958), σ. 190-192