Είστε εδώ

Παυλέας Σαράντος, «Βασική θεωρία των αιθερίων αμαξών», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 40 (Ιούνιος 1958), σ. 159-160