Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Grundig Γουναρίδης-Μαρίδης», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 38-39 (Απρίλιος-Μάιος 1958), σ. (οπισθόφυλλο)