Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Γ. Κ. Σταμπολή, Ο Υψηλός διάλογος, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 38-39 (Απρίλιος-Μάιος 1958), σ. 150