Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Καλές τέχνες. 25 πίνακες ζωγραφικής: Νίκος Σαχίνης», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 38-39 (Απρίλιος-Μάιος 1958), σ. 146-147