Είστε εδώ

Παραράς Λάμπρος, «Ιωάννης Αντιφών Συκουτρής», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 38-39 (Απρίλιος-Μάιος 1958), σ. 136-144