Είστε εδώ

«Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 37 (Μάρτιος 1958), σ. 96