Είστε εδώ

Θασίτης Πάνος, «Τα πόδια τ' ουρανού», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 37 (Μάρτιος 1958), σ. 76