Είστε εδώ

Ασπιώτης Ευάγγελος Ν., «Όλοι θα γίνουμε αδελφοί», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 37 (Μάρτιος 1958), σ. 69