Είστε εδώ

Σινόπουλος Τάκης, «Προλογικό σημείωμα [Yves Bonnefoy]», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 37 (Μάρτιος 1958), σ. 66-67