Είστε εδώ

Jiménez Juan Ramón, «Πεταλούδα από φως», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 37 (Μάρτιος 1958), σ. 65