Είστε εδώ

«Grundig Γουναρίδης-Μαρίδης», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 35-36 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1958), σ. 51