Είστε εδώ

«Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 35-36 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1958), σ. 48-49