Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Κώστα Ζαρούκα, 1. Ερωτόκριτος, θεατρική διασκευή, 2. Γύπαρις, θεατρική προσαρμογή», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 35-36 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1958), σ. 45-46