Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Περιθώριο. 3. Τα έργα και η αξιολόγησή τους», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 35-36 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1958), σ. 40-42