Είστε εδώ

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Sonnetta (I, II)», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 35-36 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1958), σ. 4