Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Μια επιστολή», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 32-33 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1957), σ. 343-344