Είστε εδώ

Πετρόπουλος Ηλίας, «Καλές τέχνες. Έκθεση Λ. Χρηστάκη», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 32-33 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1957), σ. 342