Είστε εδώ

Μέλφος Γιάννης, «Νίκου Μπατάγια, Η στράτα της ζωής», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 28 (Ιούνιος 1957), σ. 184