Είστε εδώ

Μέλφος Γιάννης, «Ελένης Παπαδογιάννη, Ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 28 (Ιούνιος 1957), σ. 184