Είστε εδώ

Παυλέας Σαράντος, «Ωδή στη σκόνη των Καλαβρυτηνών ανδρών, εφήβων και παιδιών», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 28 (Ιούνιος 1957), σ. 163-167