Είστε εδώ

Μέλφος Γιάννης, «Σαράντου Παυλέα, Ισχυρή Ζωή», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 27 (Μάιος 1957), σ. 136