Είστε εδώ

Μέλφος Γιάννης, «Κλείτου Κύρου, Σε πρώτο πρόσωπο», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 27 (Μάιος 1957), σ. 136