Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Τριαντάφυλλου Τ. Θεοδωρίδη, Αθανάσιος Αργυρός, λεύκωμα», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 27 (Μάιος 1957), σ. 134-135