Είστε εδώ

Πράτσικας Γιώργος, «Σύγχρονοι Γάλλοι πεζογράφοι. Alexandre Arnoux», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 27 (Μάιος 1957), σ. 105-106